1961 Anayasası

27 Mayıs ihtilali ile ülke yönetimine el koyan askerî güç, oluşturulan "Kurucu Meclis" tarafından hazırlanan ve halk oylaması ile kabul edilen anayasa. Bir yıl içinde hazırlanan yeni anayasa, 9 Temmuz 1961'de halk oyuna sunuldu. Seçmenlerin yüzde 81'inin katıldığı oylamada, yeni anayasa yüzde 61,5 "Evet" oyu ile kabul edildi. Böylece Türk tarihinde, ilk kez bir kurucu meclis anayasa hazırlamış ve bu anayasa halkoyu ile kabul edilmişti. 1961 Anayasası uzun ve ayrıntılı bir metindi. Önemli y

27 Mayıs ihtilali ile ülke yönetimine el koyan askeri güç, oluşturulan "Kurucu Meclis" tarafından hazırlanan ve halk oylaması ile kabul edilen anayasa. Bir yıl içinde hazırlanan yeni anayasa, 9 Temmuz 1961'de halk oyuna sunuldu. Seçmenlerin yüzde 81'inin katıldığı oylamada, yeni anayasa yüzde 61,5 "Evet" oyu ile kabul edildi.

Böylece Türk tarihinde, ilk kez bir kurucu meclis anayasa hazırlamış ve bu anayasa halkoyu ile kabul edilmişti.

1961 Anayasası uzun ve ayrıntılı bir metindi. Önemli yenilikler getiriyordu. Millet egemenliğinin "yetkili organlar eliyle kullanılacağı" hükmü ile ılımlı bir kuvvetler ayrılığı prensibi yer aldı.

Yasama ve denetim yetkisi TBMM; yürütme Meclisin içinden çıkmakla birlikte ayrı bir organ olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu; yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelerce yerine getirilecekti.

Önemli değişikliklerden biri de, TBMM'nin "Millet Meclisi" ve "Cumhuriyet Senatosu"ndan oluşan "çift meclisli" bir yapıdan kurulması idi. Ayrıca, yasaların Anayasaya aykırı olup olmadığını tespit etmek üzere "Anayasa Mahkemesi" kurularak, yargısal denetime ağırlık verildi.

Temel hak ve özgürlükler, o güne kadar hiç bir Türk anayasasında görülmemiş biçimde ayrıntılı olarak düzenleniyordu. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmalarına da sınırlar konuluyordu. Anayasa ayrıca Devlete pek çok sosyal ödevler yüklüyordu.

1961 Anayasası, 1971 yılındaki değişiklikleriyle birlikte 1980'de yapılan ikinci bir askeri darbeye kadar yürürlükte kaldı.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    ben bu ülkede iyi şeyler olmasını istemeyenler gibi iyi olan ne varsa tahammül edemeyen bir zihniyetin olmasından son derece üzgünüm.1961 anayasası insanların kendi vekilleini kendilerinin seçtiği özgürce düşünüp hak arayabildikleri ünüversitelerin bilim yuvası olduğu yargının bağımsız olduğu beni koruyan bir anayasa istiyorum aynı 1961 anayasası gibi ama bu ülkede bazı kesimlerinde buna izin vermiyeceğinede son derece eminim malesef

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    61 Anayasası, sonrasındaki 60 ve 70 li yıllarda ülkenin sürüklendiği sosyal ve siyasal kaosun birinci sebebi olmuştur. Darbenin aktörlerinden üniversiteler bu anaysayla elde ettikleri özerklikle 70 li yıllarda birer terör yuvasına dönüşmüştür. Siyasal olarak ülkenin koalisyonlara yani istikrarsızlığa sürüklenmesi de yine 1961 anaysasında belirlenen seçim usullerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca getirilen 2. meclis (senato) ile hükümetler bir kanun için aylarca zaman kaybeden, işlevsiz kurumlara dönüşmüştür. 61 anayasasını yapanlar bu anayasayayla ülkeyi yönetmek zorunda değillerdi. O yüzden henüz endüstriyel gelişimini tamamlamış bir ülkede emekçi kesime verilebilecek en geniş hakları verdiler. Bu ise ilerleyen yıllarda siyasallaşan sendikalar vasıtasıyla ülkenin sanayisinin durma noktasına getirilmesinin önünü açtı. Sendikalar ülkeye komünizmi getirme hayaliyle militanları besleyen merkezlere dönüştü. Ve bütün bunların sonunda ortaya çıkan kaos 12 Eylül 1980'de yine darbeciye yaradı. Bugün yaşadığımız pekçok zorluğun, eziyetin ve haksızlıkların temelinde hala 1961 anayasası yatmaktadır.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1961 Anayasası
1961 Anayasası