1473

1473 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1473 ilgili konular

 • Ebced hesabı

  Ebced Hesabı ebced harflerine tekabül eden sayıları esas almak şartıyla, herhangi bir hadisenin tarihini bir veya birden çok kelime, mısra vey
 • Rönesans

  Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı.
 • Mechelen

  Mechelen (Fransızca: Malines), Belçika'nın ortakuzey kesimindeki Anvers ilinde belediye.
 • Kuruluş ve genişleme dönemi

  Osmanlı Devleti - Kuruluş ve genişleme dönemi (y. 1300-1481) Osmanlı tarihinin ilk iki yüzyılı neredeyse kesintisiz bir yayılma ve genişleme
 • Akkoyunlular

  Akkoyunlular Türk boylarından biri. İran ve Doğu Anadolu’da devlet kurmuşlardır. Akkoyunluların ne zaman ve hangi yolla Anadolu’ya geldikle
 • Grenada - İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 27,000 (1997)Telefon kodu: 1473Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 1, kısa dalga 0 (1998)Radyolar: 57,000 (1997)Televi
 • Gümüşhane tarihi

  Gümüşhâne bölgesinin ilk sâkinleri M.Ö. 2-3 bin yıllarında Orta Asya’dan gelen Oğuz kabîleleridir.
 • Kastamonu tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Kastamonu tabiî güzellikleri, târihî eserleri ve orman varlığı yönünden zengindir. Târihî eserlerin çoğu Osmanlı ve Selçuklu devrine â
 • Aristarkhos

  Sisamlı AristarkhosAristoteles'in ortak merkezli küreler sisteminin karmaşık olması ve gözlemleri yeterince açıklayamaması nedeniyle Sisamlı
 • İslami Dönem Türk Tarihi

  Uygur devletinin 840'ta yıkılması üzerine Karluk yabgusu, kendisini bozkırlar hakiminin kanuni halefi ilan ederek Karahanlılar Devleti'ni kurdu.