ürik Asit

Pürin grubunda yer alan organik bir bileşik. Kuşlarda ve sürüngenlerde sindirim sırasında proteinin parçalanmasıyla açığa çıkan azotun büyük bölümü ürik asit biçiminde vücuttan atılır. İnsanlarda nükleoproteinlerin bileşenleri olan pürinlerin parçalanması sonucunda çok az miktarda ürik asit oluşur ve idrarla dışarı atılır. Ancak gut hastalığında kandaki ürik asit seviyesi yükselir. Ürik asit oluşumunun artması böbrek taşlarından üratların oluşumuna sebep olur.

Ürik asit (Moleküler ağırlığı 168g/mol), (IUPAC ismi 7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione) karbon, oksijen, nitrojen ve hidrojenden oluşan organik bir bileşiktir.

Ürik asit, Ksantin oksidazın oksipürünleri (ksantin, hipoksantin gibi) oksitlemesi ile oluşur. İnsan ve gelişmiş primatlarda pürin metablozmasının son ürünüdür. Diğer birçok memelide ürikaz enzimi ürik asidi allontoine oksitler.

Diğer anlamları

ürik asit

Türkçe ürik asit kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. uric acid

ürik asit

suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen, çok az kanda ve biraz da idrarda bulunan asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (c5h4n4o3).

ürik asit

Türkçe ürik asit kelimelerinin Fransızca karşılığı.
acide urique

ürik asit

Türkçe ürik asit kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Harnsäure

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

ürik Asit
ürik asit