--}}

ülke

Bütün dünya tarafından bağımsızlığı kabul edilen, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Ülke devletin egemenliği altında bulunan yerlerin topu Bir devletin hakimiyet alanı. Devletin varlığını muhafaza edebilmesi ve milletlerarası şahsiyetinin olması için bir ülkeye sahip olması gerekir. Burada o devlete ait vatandaşlar yaşar ve sınırları belirlidir. Bir devletin ülkesi sınırlar içindeki kara, deniz ve hava alanını içine alır. Sınırlandırılmış ülke topraklarında devletin hakimiyeti toprak altında olduğu gibi havada da olduğu kabul edilir. Devletin kendi ülkesi topraklarında istediği gibi maden, petrol araştırması, kuyu ve sığınaklar açmak yetkisi vardır. Yalnız hava sahasında bütün ülkelerin faydalanmaları gereken uzay sınırlarının nereden başladığı kesin belli değildir. Uçağın çıkabileceği en son yükseklik, devletin güvenliğiyle ilgili yükseklik, atmosfer tabakasının bilfiil sona erdiği nokta bu sınır için öne sürülmüşse de, bugün için kesin birşey kabul edilmemiştir.

Bir devletin ülkesini genişletmesi alüvyonların denizi doldurması, volkanik faaliyetlerde olduğu gibi jeolojik olaylarla, başka bir devletle anlaşarak, devlet veya devletlerden anlaşma, hibe, satın alma veya karşılıklı arazi mübadelesi şeklinde olabildiği gibi anlaşmalar dışında bir devletin ülkesini elde etme, fetih yoluyla da olur. Günümüzde fetih, devletler arasında meşru kabul edilmese de fiili olarak yaşanmaktadır. Kuvvetli olan, dünya devletlerinin söz geçiremediği devletler, yirminci yüzyılda da istila yoluyla ülkelerine yeni topraklar katmaktadırlar.

İlgili başlıklar

* Ülkeler

Diğer anlamları

ülke

Türkçe ülke kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ulk (der) ] n. trick, joke, jest, prank, playful act
n. country, domain, territory, land, realm, clime, soil

ülke

bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket; vatan.
devlet.
herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge.

ülke

Türkçe ülke kelimesinin Fransızca karşılığı.
pays [le], territoire [le], contrée [la], lieu [le]

ülke

Türkçe ülke kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Heimat, Inland, Land, Territorium

ülke

1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket:
"Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet:
"Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge:
"Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ülke açmak

ülke

(Türkçe) 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.