Üç İmparator Birliği

Üç İmparator Birliği, Alman şansölyesi Otto von Bismarck'ın gerçekleştirdiği ittifaklar serisinin önemli bir bölümüdür. Bismarck'ın girişimleriyle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya ve Rusya arasında gerçekleştirilen ve bir kaç kez yenilenen antlaşmalar dizisidir.

Üç İmparator Birliği, Alman şansölyesi Otto von Bismarck'ın gerçekleştirdiği ittifaklar serisinin önemli bir bölümüdür. Bismarck'ın girişimleriyle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya ve Rusya arasında gerçekleştirilen ve bir kaç kez yenilenen antlaşmalar dizisidir.

Bismarck bu antlaşmalar dizisiyle ikili bir amaca yönelmiştir. Bir yandan doğu ve güney sınırlarında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında süregelmekte olan Balkanlar konusundaki gerginliği gidermiş, öte yandan da batıdan, Fransa'dan gelebilecek bir tehdide karşı müttefikler edinmiştir.

İlk antlaşma 1871 yılında Berlin'de düzenlenen toplantıda karara bağlanan, yazılı olmayan bir protokol niteliğindedir ve Avrupa'da barışı tehdit eden gelişmeler karşısında üç imparatorun birlikte hareket edeceği yönünde bir mutabakattır. Rusya'nın çekildiği 1875 yılında geçerliliğini yitirmiştir.

93 Harbi'nin ardından 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki toprakları üzerinde ortaya çıkan Rus hakimiyeti, Batılı devletler açısından sakıncalı bir durum yaratmıştı. Bu durumun düzeltilmesi için Berlin'de bir konferans düzenlenmişti. İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rusya, Fransa ve İtalya arasında 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması ile bölgeye yeni düzenlemeler getirilmişti. Bu antlaşmayla Ayastefanos Antlaşması kazanımlarının bir kısmından vazgeçmek zorunda kalan Rusya, Üç İmparator Birliği'ni yenilemek gereği duymuştur.

İkinci Üç İmparator Birliği, 18 Haziran 1881 tarihinde, bu kez yazılı ve üç yıl süreli olarak yenilenmiştir. 1884 yılında yenilenen antlaşma, 1887 yılında geçerliliğini yitirmiştir.

Üç İmparator Birliği'nin en önemli sonuçlarından biri yıllar sonra kendini göstermiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun, Bosna-Hersek'i ilhak etme girişimine diğer iki ülkenin destek olacağı kararı, Bulgaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlığını ilan etmesinin ertesi günü ve Girit'in Yunanistan'la birleşme kararını ilan ettiği 6 Ekim 1908 tarihinde, Bosna-Hersek'in ilhak edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Üç İmparator Birliği ilgili konular

 • Imparator

  İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarıdır. Latince ``imperator`` (askeri kumandan) kelimesinden gelir. Rütbe ve mevkii olarak kraldan ü
 • Shun(İmparator)

  Çin tarihin deki büyük imparatorlarndan birisidir. Shun döneminde tarım ve sanayi teknolojilerinde büyük bir hamle yapılmış. Kendi örnekler
 • Üç İmparator Birliği

  Üç İmparator Birliği, Alman şansölyesi Otto von Bismarck'ın gerçekleştirdiği ittifaklar serisinin önemli bir bölümüdür. Bismarck'ın gi
 • Alman Tarihi

  * Otto von Bismarck* Demir Haç* Germenler* Gotlar* III.
 • Asi Birliği

  Yeni Cumhuriyet Birliği olarak da bilinen Asiler daha çok Asi Birliği olarak tanınmış olup, Yıldız Savaşları (Star Wars) bilim-kurgu serisin
 • Endor Savaşı

  Endor Savaşı, Galaktik Sivil Savaş döneminde Asi Birliği ile Galaktik İmparatorluk arasındaki en büyük çarpışmalarıdır. Bu çarpışman
 • Fürstenbund

  ''Fürstenbund'' ("Prensler birliği"), Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki Alman prenslerin oluşturduğu bir birlik. 1785 yılında II. Friedri
 • Vareg Muhafızlar

  Vareg Muhafızlar (, ''Tágma tōn Varángōn'') 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Bizans imparatorlarının kişisel korumalığını yapan Bizans