Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ilgili konular

 • ÖTV

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birl
 • Risturn istisnası nedir

  Risturn, kooperatiflerin ortakları ile yatığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtım
 • Katma Değer Vergisi

  Katma Değer Vergisi Ara malları ve hizmetlerin (bir önceki üretim aşamasından yapılan alışların) vergi matrahından düşülmesine imkan ver
 • Özel Tüketim Vergisi

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.
 • Özel tüketim

  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birl
 • Adil Vergi

  Adil Vergi (''İngilizce: FairTax'') Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün federal gelir vergilerinin tek bir milli satış vergisi ile değiştiri
 • Türkiye'deki vergiler

  ==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir ar
 • Serbest Meslek Makbuzu

  Serbest Meslek Makbuzu, Serbest Meslek Erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve f