--}}

Çukurköy, Yomra

Diğer anlamı|Çukurköy

Yer

Kaşüstü beldesine 8 km, Yomra`ya uzaklığı 9 km, Trabzon`a uzaklığı 17 km`dir. Yomra`ya olan uzaklığı ise 8-9 km`dir. Güneyindeki dağın adı Uzdağıdır. Uzdağının güneyinde Mesahor adlı yer vardır. Uzdağı kışın karlı olur. Karlar yaza dek erimez.

Tarih

Çukurköy`ün eski adı Zingila`dır. Bu ad Türkçe değildir. Büyük bir olasılıkla Rumca, Lazca, Megrelce ya da Gürcücedır. Yer adlarının Türkçeleştirilmesi sürecinde Zingila`nın adı Çukurköy olmuştur. Bu da geçmiş ile olan bağını koparmıştır. Yüz ya da iki yüz yıl önce köyün yapısı, kimlik durumu, insanların geçim araçları, ilişkileri konusunda resmi kayıtlı bilgi yok denecek kadar azalmıştır.

Köyün yöre isanı ve Trazonlularca bilinen adı Şana dır. Bu isim hakkında iki rivayet vardır. bunlardan birincisi evliya Çelebiden rivayet edilir. Çelebinin yöreyi ziyareti sırasında bölgenin yapısına ve güzelliklerine isnaden "Şahane" demiş olduğudur. Bu tanımlama zamanla etimolojik değişime uğramıış, isim değişimi zamanına kadar "Şana" olarak devam etmiştir. İkincisi de Lazca "Şenlik" anlamına gelen şana kelimesinin ada kaynak olmasıdır.

Bölgenin adı, yaşayanlarından bir kısmının, bilinen asla uygun olması için açtığı davada "Şanlı Köyü" olarak değiştirilmiştir.

Geçim

Başlıca geçim kaynağı fındık tarımıdır. Bunun yanında fındık ticareti, mısır, fasulye tarımı yer alır.

Nüfus

2000`li yıllardaki nüfusu 500-600 arasındadır. 1980`lerde ve sonraki zamanlarda köy çok yüksek oranlarda göç vermiştir. Göç vermeyi de sürdürmektedir. Yöre halkının genç kuşakları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kentlere göçmektedir. Fındık tarımının geçinmek bakımından yeterli olmaması köyün boşalması gibi bir sonuç doğurmaktadır. Bu göç öyle hızlı olmuştur ki, 1990`lı yıllarda köyde kalıp da göçe tanık olanlar yaşadıkları yörede yalnızca bir kocaman ile bir kocakarının kaldığını anlatıyorlardı (Kaynak: Ömer Arslan (Piliç Ömer diye çağrılır idi) 1924-ö. 1998). Bu durum 2000`li yıllarda da sürmektedir.

Coğrafi Yerleşim

Kaşüstü beldesinin hemen güneyinden başlayan dağın adı Vonoz Dağıdır. Vonoz Dağının etekleri boyunca güneye doğru 8 km gidildiğinde Çukurköy`e ulaşılır. Dolayısıyla Çukurköy`ün bir ucu Vonoz Dağının sırtlarına, öbür ucu ise Küçük Şana Deresine dayanır. Uzdağından kopup gelen Küçük Şana Deresinin uğultuları Çukurköy`ün ortalarına dek ulaşır. 1960`lı yıllarda Küçük Şana Deresinin çavlanlarına kurulu su değirmenleri mısır tanelerini öğütürdü. O gün küçük bir üretim birimi olarak iş gören bu su değirmenleri 2000`li yıllarda terk edilmiş durumdadır. Küçük Şana Deresinde sazan, bıyıklı, yengeç, kurbağa yaşar. Ancak bunların ekonomik anlamları yoktur.

köy-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

 • Abdul muttalip beşiroğlu Avatar
  Abdul muttalip beşiroğlu - 2 yıl önce

  Yazan arkadaş iyi güzel yazmı lakin, Bildiğim kadarı ile*** Kara kokulu üzümün ço,k bol olduğu yer-Evliya çelebinin De Met ettiği yer, Evliya çelebi Buraya ziyaretinde burada bir süre kalır - GOVETA denilen, Bu gün Beton yığınağına döndürülerek Mafi perişan edilen yer de Kısaca şunu demiş *- Şahane Yer-* O zamana kadar o civarın, bugünkü küyler dahil tümüne Şahane yer demiş.
  Buralarda, Goveta mevkiinde muhteşem zirai ürünler olur olduğunu günümüzün insanı dahi bilir (Tabi ki şimdi değil) Köylerinde ise Kara kokulu Üzüm armanları vardı ve bu üzümlerden şarap yapılırdı ve DOĞAL limana getirilip gemilere yüklenip satılırdı. (Şimdi liman falan kalmadı- Hallettiler.) Şarap malatı nedeni ile buraya ŞARAP köyü denirdi - Evlyaçelebinin Şahane yer sözü üzere ŞANA köü ismi ile/(Takriben/ atıyorum) 1940 yıllara kadar geldi,
  Hali ile bu alan baya geniş olduğu için Yaklaşık Yedi köye bölündü ve Ana nokta hep Şana ismi ile anıldı // Bu günkü Çınarlı da ayrılınca / Köyümüz ün ismi KÜÇÜKŞANA olarakdeğişti- Çınarlı ise Büyük şana olarak isimlendi- Ardından Çukurköy- ve Yakın zaman içinde de Şanlıköy oldu. ZİNGİLA İSE Sadece Hakim bir yüksek yerde Vakti zamanında Kilise si ve liman gözetleme noktası olan, genel toplam on hektar kdarbir yer - kilise ve maşatlık olan Bir tepecik in Mahal ismidir- Zingila - bir anlamda ZİL ise veya ZİL sesi ie ? Zil Veya ÇAN Sesinin olduğu veya geldiği YER ise köyümüzün isimlerinden değildir - Köyİçindeki bir mahalin ismidir.
  Sıra ile: Şarap// Şahane yer// Şana// Küçükşana //Çukur // ve// ŞANLI.
  Acizane 1950 Li yıllardan beri edine bildiğim,Büyüklerimizden nakil Muhabbet bilgileridir. (Buna İlk okul Öğretmenlerimiz in Bir kısmı Dahildir.)
  Yanlışım var ise özürdilerim. Lütfen düzetiniz. Sevgi ve saygılarımızla.
  Şatıroğulları beyliği zamanında- Hopşera/ Çaykara dan olan / Günün KADI ve Bölge Valisi olan, Büyük,Büyük Dedemi,Kadı Ahmet Efendi Torunlarından.
  Köy sakinlerinden:Rüstem oğlu-Alibecil Oğlu*
  Abdul muttalip Beşiroğlu* Tarafından Hazırlanıp Sunulmuştur.
  27.09.2018


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.