Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 Resmî Etnik Grubu

, Sarı:Tay, Turuncu:Tibetli, Kırmızı:Miao-Yao, Açık yeşil:Tacik, Koyu yeşil:Mon-Khmer, Mavi:Koreli, Açık mor:Türk, Koyu mor:Moğol, Pembe:Tunguz, Lacivert:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmí etnik grubu, Çin Halk Cumhuriyeti hükumeti "Milli Bölge Özerkliği" (民族区域自治/民族區域自治) adlı siyasetini takip ederek vatandaşlarını etnik gruplarına bölerek belli bölgelerde ayrıcalık haklarını tanımaktadır. Gruplarının hangi etnik grubuna bağlı olacağına karar veren yönetim işlemlerine "Millet Tanımlama İşlemleri" (民族识别工作/民族識別工作) denilmektedir. Qing Hanedanı döneminden Çin Cumhuriyeti'nin başlarına kadar "Beş Millet" (五族) tabiri kullanılmıştır. 1935'de yapılan araştırmalarına göre Çin'de 400 civarında etnik grupların mevcut oldukları "tespit" edilmiştir. Ancak "Millet Tanımlama İşlemleri"'yle birleştirilerek Hanlar ve 55 azınlık grupları olmak üzere 56 etnik grup resmí statü kazandırılmıştır. Hanlar dışındaki 55 etnik grup kendi grubun yoğun bir şekilde oturduğu bölgeyi "Bölgesel Özerklik" alanı olarak ayrılmış ve kendi alfabesi ve kendi dilini kullanma hakları, belli bir miktarda mülkiyet hakları, belli bir ölçüde emniyet ve milisi teşkil etme hakları, bölgede geçerli olan kanunları çıkarma hakları ve eğitimde kontenjan haklarını verilmektedir. Günümüzde sadece Çin'in yerlisi konumunda olanlar azınlık grup olarak sayılmakla beraber, İkinci Dünya Savaşı'nından sorna Çin kıtasında kalmış Japonlar, Hong Kong'un ilhak edilmesiyle Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmuş İngilizler ve Portekizler azınlık grubu sayılmamaktadır. Tayvan (Çin Cumhuriyeti)'da çok sayıda bulunan etnik grupları Kaoşan adı atlında birleştirilmektedir. Tayvan'da ise aynı grupları 13 gruba ayrılmaktadır.

56 resmí etnik grup listesi

} | 侗族 | dí²ng zíº | align="right" | 2,506,800 | | | | |- | 13 | Yao | 瑶族/瑤族 | yí¡o zíº | align="right" | 2,137,000 | | | | |- | 14 | Bai | 白族 | bí¡i zíº | align="right" | 1,598,100 | | | | |- | 15 | Tujia | 土家族 | TÇ”jiā zíº | align="right" | 5,725,000 | | | | |- | 16 | Hani | 哈尼族 | hǎní­ zíº | align="right" | 1,254,800 | | | | |- | 17 | Kazak | 哈萨克族/哈è–é克族 | hǎsí kí¨ zíº | align="right" | 1,110,800 | | Türk | İslam | |- | 18 | Dai | 傣族 | dǎi zíº | align="right" | 1,025,400 | | | | |- | 19 | Li | 黎族 | lí­ zíº | align="right" | 1,112,500 | | | | |- | 20 | Lisu | 傈僳族 | lí¬sí¹ zíº | align="right" | 574,600 | | | | |- | 21 | Va } | 佤族 | wǎ zíº | align="right" | 352,000 | | | | |- | 22 | Şe } | 畲族/畬族 | shÄ“ zíº | align="right" | 634,700 | | | | |- | 23 | Kaoşan } | 高山族 | gāoshān zíº | align="right" | 2,900 | | | | Tayvan |- | 24 | Lahu | 拉祜族 | lāhí¹ zíº | align="right" | 411,500 | | | | |- | 25 | Şuy } | 水族 | shuǐ zíº | align="right" | 347,100 | | | | |- | 26 | Dongxiang | 东乡族/東鄉族 | dōngxiāng zíº | align="right" | 373,700 | | Moğol | İslam | |- | 27 | Naşi } | 纳西族/納西族 | ní xÄ« zíº | align="right" | 277,800 | | Tibet | | |- | 28 | Çingpo } | 景颇族/景頗族 | jǐngpō zíº | align="right" | 119,300 | | | | |- | 29 | Kırgız | 柯尔克孜族/柯爾克孜族 | kÄ“Ä›rkí¨zÄ« zíº | align="right" | 143,500 | | Türk | | |- | 30 | Tu | 土族 | tÇ” zíº | align="right" | 192,600 | | Moğol | | |- | 31 | Dahur | 达斡尔族/達斡爾族 | dí¡wí²Ä›r zíº | align="right" | 121,500 | | Moğol | | |- | 32 | Mulao | 仫佬族 | mí¹lǎo zíº | align="right" | 160,600 | | | | |- | 33 | Çiang } | 羌族 | qiāng zíº | align="right" | 198,600 | | Tangut | | |- | 34 | Pulang } | 布朗族 | bí¹lǎng zíº | align="right" | 82,400 | | | | |- | 35 | Salar | 撒拉族 | Sālā zíº | align="right" | 87,500 | | Türk | | |- | 36 | Maonan | 毛南族 | mí¡oní¡n zíº | align="right" | 72,400 | | | | |- | 37 | Kelao } | 仡佬族 | gÄ“lǎo zíº | align="right" | 438,200 | | | | |- | 38 | Sibe | 锡伯族/錫伯族 | xÄ«bó zíº | align="right" | 172,900 | | Tunguz | | |- | 39 | Açang } | 阿昌族 | āchāng zíº | align="right" | 27,700 | | Tibet | | |- | 40 | Pumi} | 普米族 | pÇ”mǐ zíº | align="right" | 29,700 | | | | |- | 41 | Tacik | 塔吉克族 | tǎjí­kí¨ zíº | align="right" | 33,200 | | İrani } | | |- | 42 | Nu | 怒族 | ní¹ zíº | align="right" | 27,200 | | | | |- | 43 | Özbek | 乌孜别克族/烏孜別克族 | wÅ«zÄ«bií¨kí¨ zíº | align="right" | 14,800 | | Türk | | |- | 44 | Rus | 俄罗斯族/俄羅斯族 | íéluósÄ« zíº | align="right" | 13,500 | | | Ortodoks | |- | 45 | Evenki } | é„‚æ¸é克族/鄂溫克族 | í¨wÄ“nkí¨ zíº | align="right" | 26,400 | | | | |- | 46 | Teang (Palaung)} | 德昂族 | díéí¡ng zíº | align="right" | 15,500 | | | | |- | 47 | Bao'an | 保安族 | bǎoān zíº | align="right" | 11,700 | | Moğol | | |- | 48 | Yugur | 裕固族 | yí¹gí¹ zíº | align="right" | 12,300 | | Türk/Moğol | | |- | 49 | Çing} | 京族 | jÄ«ng zíº | align="right" | 18,700 | | Vietnam | | |- | 50 | Tatar | 塔塔尔族/塔塔爾族 | tǎtǎěr zíº | align="right" | 5,100 | | Türk | | İdil Tatarları |- | 51 | Tulong} | 独龙族/獨龍族 | díºlóng zíº | align="right" | 5,800 | | | | |- | 52 | Oroçon } | 鄂伦春族/鄂倫春族 | í¨líºnchÅ«n zíº | align="right" | 7,000 | | Tunguz | | |- | 53 | Heçen (Nanai) } | 赫哲族 | hí¨zhíé zíº | align="right" | 4,300 | | Tunguz | | Nanai |- | 54 | Memba } | 门巴族/門巴族 | míénbā zíº | align="right" | 7,500 | | | | |- | 55 | Lhoba } | 珞巴族 | luí²bā zíº | align="right" | 2,300 | | | | |- | 56 | Çinuo } | 基诺族/基諾族 | jÄ«nuí² zíº | align="right" | 18,000 | | | | |- |} |}

Pulları (1999)

Resim:China 01 Han.jpg|1. Han Resim:China 02 Mogol.jpg|2. Moğol Resim:China 03 Hui.jpg|3. Hui Resim:China 04 Tibet.jpg|4. Tibet Resim:China 05 Uygur.jpg|5. Uygur Resim:China 06 Miao.jpg|6. Miao Resim:China 07 Yi (proto Tibet).jpg|7. Yi (Tibet) Resim:China 08 Chuvan.jpg|8. Çuang Resim:China 09 Buyei.jpg|9. Puyi Resim:China 10 Choson (Kore).jpg|10. Koreli Resim:China 11 Mancu.jpg|11. Mançu Resim:China 12 Tong.jpg|12. Tang Resim:China 13 Yao.jpg|13. Yao Resim:China 14 Pe.jpg|14. Pe Resim:China 15 Tucha.jpg|15. Tuçia Resim:China 16 Hani.jpg|16. Hani Resim:China 17 Kazak.jpg|17. Kazak Resim:China 18 Tay.jpg|18. Tay Resim:China 19 Li..jpg|19. Li Resim:China 20 Lisu.jpg|20. Lisu Resim:China 21 Wa.jpg|21. Va Resim:China 22 She.jpg|22. Şe Resim:China 23 Gaoshan (Taiwan).jpg|23. Kaoşan (Tayvan) Resim:China 24 Lahu (Vietnam).jpg|24. Lahu (Vietnam) Resim:China 25 Sui.jpg|25. Suy Resim:China 26 Dongshan (Mogol).jpg|26. Tungşan (Moğol) Resim:China 27 Nashi (Tibet).jpg|27. Naşi (Tibet) Resim:China 28 Jingpo (Kachin).jpg|28. Çingpo (Kaçin) Resim:China 29 Kirgiz.jpg|29. Kırgız Resim:China 30 Tu.jpg|30. Tu Resim:China 31 Dahur (Mogol).jpg|31. Dahur (Moğol) Resim:China 32 Mulao.jpg|32. Mulao Resim:China 33 Chan (Tangut).jpg|33. Çang (Tangut) Resim:China 34 Puran.jpg|34. Puran Resim:China 35 Salar.jpg|35. Salar Resim:China 36 Maonan.jpg|36. Maonan Resim:China 37 Klau.jpg|37. Kelau Resim:China 38 Shibe.jpg|38. Şibe (Tunguz) Resim:China 39 Achang (Tibet).jpg|39. Açang (Tibet) Resim:China 40 Pumi.jpg|40. Pumi Resim:China 41 Tacik.jpg|41. Tacik Resim:China 42 Nu.jpg|42. Nu Resim:China 43 Uzbek.jpg|43. Özbek Resim:China 44 Rus.jpg|44. Rus Resim:China 45 Evenk.jpg|45. Evenk (Tunguz) Resim:China 46 Toan.jpg|46. Teang Resim:China 47 Bonan (Mogol).jpg|47. Paoen (Moğol) Resim:China 48 Yugur.jpg|48. Yugur Resim:China 49 Jing (Vietnam).jpg|49. Çing (Vietnam) Resim:China 50 Tatar.jpg|50. Tatar Resim:China 51 Derung.jpg|51. Tulong Resim:China 52 Orochon.jpg|52. Oroçon (Tunguz) Resim:China 53 Nanai.jpg|53. Nanai (Tunguz) Resim:China 54 Memba (Tibet).jpg|54. Memba (Tibet) Resim:China 55 Lhoba.jpg|55. Lhoba Resim:China 56 Jino.jpg|56. Çinuo

Kaynakça

* List of ethnic groups in China and their population sizes (Paul and Bernice Noll's Window on the World.)

Ayrıca bakınız

*Sincan Uygur Özerk Bölgesi (新疆维吾尔自治区/新疆維吾爾自治區) *İç Moğolistan Özerk Bölgesi (内蒙古自治区/內蒙古自治區) *Tibet Özerk Bölgesi (西藏自治区/西藏自治區) *Kuangşi Çuang Özerk Bölgesi (广西壮族自治区/廣西壯族自治區) *Ningşia Hui Özerk Bölgesi (宁夏回族自治区/寧夏回族自治區) }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 Resmî Etnik Grubu ilgili konular

 • Hui

  Huiler, (Arapça: هوي, Çince: 回族 pinyin: Huízú, Xiao'erjing: حُوِ ذَو ), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubundan biri ola
 • Hui halkı

  Huiler, (Arapça: هوي, Çince: 回族 pinyin: Huízú, Xiao'erjing: حُوِ ذَو ), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubundan biri ola
 • Şibe

  Sibolar ( Sibe; Çince; basit: 锡伯; geleneksel: 錫伯; Pinyin: Xībó) Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubunun biri olan etnik grupdur.
 • Dongşang

  Dongxianglar, (Çince: 东乡族; Pinyin: Dōngxiāngzú; Türkçe okunuşu: donşianlar; kendi adlandırmaları Sarta) Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 r
 • Sibeler

  Sibolar ( Sibe; Çince; basit: 锡伯; geleneksel: 錫伯; Pinyin: Xībó) Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubunun biri olan etnik grupdur.
 • Tongxin

  Tongxin (同心县; Pinyin: Tóngxīn Xiàn), Çin Halk Cumhuriyeti'nde Ningxia Huizu Özerk Bölgesi'nde bir belediyedir. 1999 yılında nüfusu 358.
 • Şibeler

  Sibolar ( Sibe; Çince; basit: 锡伯; geleneksel: 錫伯; Pinyin: Xībó) Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubunun biri olan etnik grupdur.
 • Çin'deki etnik gruplar listesi

  Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubu, Çin Halk Cumhuriyeti hükûmeti "Milli Bölge Özerkliği" (民族区域自治/民族區域自治) a
 • Sibolar

  Sibolar (20px ''Sibe''; Çince; basit: 锡伯; geleneksel: 錫伯; Pinyin: Xībó) Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubunun biri olan etnik