--}}

Çimi, Akseki

Çimi Köyü Antalya`nın Akseki ilçesine bağlı merkez köylerindendir. Akseki`nin altı kilometre kuzeydoğusunda kurulmuştur. Güneybatı Toros dağlarının içinde kaldığından (Geyik dağları ve Ak dağlar köyün sınırları içindedir) iklimi sert ve kuraktır. Köyün rakımı 1150 /1200 metredir. Köyün çevresi makilik ormanlarla kaplıdır. Kızılçam, sedir, dişbudak, karaçam, katran, ladin, köknar, kokar ardıç, meşe, ardıç, andız ağaçlarından oluşan ormanlar da mevcuttur.

Çimi Köyü Antalya`nın Akseki ilçesine bağlı merkez köylerindendir. Akseki`nin altı kilometre kuzeydoğusunda kurulmuştur. Güneybatı Toros dağlarının içinde kaldığından (Geyik dağları ve Ak dağlar köyün sınırları içindedir) iklimi sert ve kuraktır. Köyün rakımı 1150 /1200 metredir. Köyün çevresi makilik ormanlarla kaplıdır. Kızılçam, sedir, dişbudak, karaçam, katran, ladin, köknar, kokar ardıç, meşe, ardıç, andız ağaçlarından oluşan ormanlar da mevcuttur.

Batıda Dutluca (Gelves), güneybatıda Hüsamettin (Bucak), güneyde Çanakpınar (Alavada) köyleri, güneydoğuda Güneycik yaylası, doğuda Bozkır, kuzeyde Yarpuz`a (Doğrul) dayanmaktadır.

Köyün kuzeyinde Maman dağı, güneyinde Mandıra dağı, Mandıra dağının batısında Alavada dağı ve iki dağ arasında meşhur Kıble gediği vardır. Köy karstik (kireçli taş) kayaların üzerine kurulmuştur. Bu bakımından bol suyu yoktur.

Çimi Köyü, İlçenin en geniş sınırlara sahip köyüdür. Köyde halen altı mahalle bulunmaktadır. Soğanlı, Koyak, Aşağı mahalle, Orta mahalle, Yukarı mahalle ve Sayyaka. 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu: 304 dür. Kışın bu nüfus 150`ye düşer.

Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte; 13. asrın başlarında Moğol istilasından kaçan Türklerin aynı yüzyılın sonlarına doğru köye yerleştiği tahmin edilmektedir.

Türkistan`ın Kazakistan bölgesinde yaşayan Çimili Türkleri Moğol istilasıyla batıya göçe başlamışlardır. Önce Erzincan`a yerleşerek bir süre konaklamışlardır. Bir süre sonra Erzincan`dan Aksaray`a göç etmişlerdir. Erzincan ve Aksaray`da kalanlar olmuştur. Bu, buralardaki Çimi kelimesi geçen yer isimlerinden anlaşılmaktadır.

Türkler Anadolu`ya gelmeden önce Köy ve çevresinin İlk Çağda Hititlerin, Pamfilya`nın, İskender İmparatorluğunun, Romalıların ve Bizans imparatorluğunun egemenliğinde kaldığı bilinmektedir. Malazgirt Savaşı ile Türkler Anadolu`ya gelmiş. Köy ve çevresi önce Anadolu Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat tarafından ele geçilmiştir. 2. Beylikler döneminde Karaman beyliğine bağlı kaldığı bilinmektedir. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlılara katılmıştır.

Dış Bağlantı

Çimi Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.