--}}

Çiftlik, Sarıoğlan

Çiftlik Kayseri ili Sarıoğlan ilçesinin bir köyüdür.

Çiftlik Kayseri ili Sarıoğlan ilçesinin bir köyüdür.

Coğrafya

Belde yeşllik bakımından zengindir.Sarıoğlan`a bağlıdır.Belde Sarıoğlan ilçesine 10 km uzaklıkta,Kayseri il merkezine is 70 km uzaklıktadır.Sivas yoluna çok yakındır.

Tarih

Tarihi Danişmentli beyliğine kadar uzanır.Sonraki tarihlerde el değiştirerek birçok devletin içinde yer almıştır.

İklimi

Yazlar sıcak ve kurak,kışları soğuk ve yağışlı geçer(yani karasal iklim).Bitki örüsü bozkırdır.

Ekonomisi

Belde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlar.Sarıoğlan barajının yapılmasıyla tarımda büyük gelişmeler gösterecetir.Halk son yıllarda büyük ölçüde gelişmeye başlamıştır.

Nüfus

Yaz aylarında nüfus giderek artar.Çünkü;gurbetçiler yaz aylarında beldeyi ziyaret ederler.(yaz ayları hariç)Nüfus yaklaşık 3000 civarındadır.

Alt yapı bilgileri

Beldede bir ilkokul,bir de lise vardr.Beldede ptt şubesi vardır.Sağlık ocağı bulunur.Beldeye ayrıca ulaşımı sağlayanyol asfalt köyde sabit elektrik ve telefon vardır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Çiftlik Kasabası�yla ilgili bulunabilen ilk yazılı belgeler Danişmendli Beyliğine kadar uzanır. Bugünkü Şarkışla ilçesi o zamanki adıyla Gedük nahiyesi 1080 yılında kurulan Danişmendli Beyliği toprakları içinde yer almaktadır.Bu beylik 1178 yılına kadar ayakta durabilmiş, bu tarihten sonra Selçuklu Devleti�nin hakimiyeti altına girmiştir. Danişmendliler Oğuzların Türkmen boyundandırlar. 1178 � 1335 döneminde Anadolu Selçuklu Devleti içerisinde yer alan Çiftlik ve civar topraklar 1335 yılında orta anadoluda Eratna Beyliğinin kurulmasıyla 1385 yılına kadar da bu beyliğin hakimiyeti altında bulunmuştur. 1390 yılında Eratna Beyliği�nin yıkılmasıyla merkezi Kayseri olan Kadı Burhaneddin Ahmet Beyliği bu bölgenin yeni hakimi olmuştur.Kadı Burhaneddin Ahmet Bey�in ölümüyle bu devlet de yıkılmış ve nihayet bu bölge Osmanlı Devleti�nin toprakları arasına katılmıştır. Çitlik Kasabasının bağlı olduğu Sarıoğlan ilçesi ise ilk defa 1575-1576 yıllarında merkezi Yozgat olan Bozok Sancağı�na bağlı bir köy olarak kurulmuştur. Köyün kurucuları �Çiçeklü� ailesi olup , kuruluştaki adı �Saruoğlan�dır. 1576 yılında Çiçeklü ailesinin vergiye tabi nüfusu 48 kişidir. Bozok Sancağı , Çubuk Nahiyesi�ne (şimdiki Yeniçubuk) bağlı olan Saruoğlan köyünün kurucuları olan Çiçeklü ailesinin diğer kolları da İbrahimhacı, Kuloğlu, Dayı, Dokuzderesi gibi isimler almışlardır. Osmanlı Devleti�nin Duraklama Dönemine,Kabakçı Mustafa isyanına doğru uzandığımızda Çiftlik�in köy olarak kuruluşunu görmekteyiz. Bu isyan sonunda 3.Selim tahttan indirilmiş , 1826 yılına kadar süren bir kargaşa ve anarşi dönemi başlamıştır.İşte bu kargaşa döneminde Çiftlik halkı mezralarda yaşamaktadır. 1750 � 1780 yılları arasında Kesrin,Keremli,Tutamış,İbrahimhacılı,Seten,Acı,Karahöyük gibi mezralarda yaşayan Çiftlik halkını bir araya getiren sebep eşkıya baskınları olmuştur.Bu baskınların birinde malını vermek istemeyen Durmuş isimli şahsın bir gözü kör edilmiş,o günden sonra Kör Durmuş olarak anılmaya başlanmıştır.Bu kişi Bugünkü yerleşim yerine gelen ilk ailenin reisidir. Tesbit edilebildiği kadarıyla Deliahmetler ve Ağcabeyler Kersin�den , Kethudaoğulları (Kıyak,Peker,Aşkar,Koçer,Düzgün,Taşkın,Taşpınar soyadlarını taşıyan ailelerin dedeleri) Keremli�den , Hıdır Aliler (Taşçılar) Acı mevkiindeki Yıkık değirmen civarından,Kamacılar Helim Köyü�nden,Yazıcılar Teke deresi civarından , Hacılar (Çelebi,Akkoyun)Adana-Çelikhan yurdundan , Çatlıoğulları Gaziantep civarından , Karamusalar Düzencik tarafından , Kirikler Cirilim�den,Kürt İsmetler Mucur�dan , Hökeller İbrahimhacılı�dan ,Kör Durmuşlar Konya�dan , Emirler Medine�den,Ceranoğulları (Cönükler) Boran Deresi�nden , Bambaklar (Aksoy) Gemerek tarafından , Mavişoğulları (Lökler) Maraş tarafından gelerek Çiftlik�e yerleşmişlerdir. Çiftlik sırasıyla Bozok Sancağı Sivas Vilayeti,Aziziye (Pınarbaşı) kazası ve Çubuk Nahiyesi�ne bağlı iken , 2.Abdülhamid döneminde adı Bünyan-ı Hamid olan Bünyan kazasına bağlanmış , 1962 yılından itibaren de o dönemde yeni ilçe olan Sarıoğlan�a bağlanmıştır. Çiftlik�e ilk gelenlerin kimler olduğu hususunda Kör Durmuş�tan önce mi sonra mı olduğunu bilemediğimiz Kayseri Eşrafından Cincufutoğlu(Cimcimoğlu) olduğu yönünde rivayetler vardır.Bu ailenin yerleştiği yer bugün Gala diye bilinen yerdir.Cincufut Oğlunun yanında çalışan ve posta taşıyıcısı veya sürücülük görevi yapan Tatar uşağı da Gala�ya yerleşmiştir.Tatar uşağı bugünkü Kırahmetler�in bilinen ilk dedeleridir. Çiftlik�te mazisi eskilere dayanan ailelerin başında Kör Durmuşoğulları,Kethuda Oğulları , Cinmehmet Oğulları göze çarpmaktadır. Köyün ilk muhtarı Kör Durmuş Oğlu Osman Kahya�dır.Osman Kahya�dan sonra Karakahya , İbrahim ve Fevzi Kahyalar Çiftlik Köyü�nün bilinen ilk muhtarlarıdır. Muhtarlıkta seçim yoktur,ekonomik gücü iyi olanlara bu görev verilmektedir. Tesbit edilebilen muhtarlar şunlardır: Yusuf Çavuş (1924-1927) , Mustafa Söylemez (Kalender � 1928-1930) , Hamdi Durmuş (1931) , Mehmet Değerli (Sarı Mehmet � 1932 -1934 ) , Hüseyin Soylu (Hasel 1935) , Mehmet Durmuşçelebi ( 1939 -1941 ) , İbrahim Başer (1942) , Osman Akkoç (1943-1944 /1948-1951 ) İbrahim Erdem(1945-1947)

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.