Çavuşbaşı

Çavuşbaşı Osmanlı tarihinde Divan-ı Hümayun çavuşlarının amiridir. Divan-ı hümayunda reis'ül-küttaba yardımcılık yapan çavuşbaşı, padişahın huzuruna çıkacak elçilere eşlik etme görevinde idi.

Çavuşbaşı Osmanlı tarihinde Divan-ı Hümayun çavuşlarının amiridir. Divan-ı hümayunda reis'ül-küttaba yardımcılık yapan çavşbaşı, padişahın huzuruna çıkacak elçilere eşlik etme görevinde idi. Divan çalışmalarında elinde gümüş bir değnek ile ayakta dururdu. Divan üyelerini karşılamak ve uğurlamak, Divan'ın çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini sağlamak başlıca görevlerinden idi. Fatih Kanunnamesi'ne göre Divan'da alınan kararları sadrazamın özel mührü ile tasdik eden çavuşbaşı, divan üyelerine sunulan yemeklere de gözcülük ederdi. Özel çalışma alanı, Divan-ı Hümayun'un hemen yanında yer alıyordu. 19. yüzyılda giderek önemini yitiren çavuşbaşılık 1836'da kaldırılarak yerine Deavi Nezareti kuruldu. }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.